Nhắn tin

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề xuất thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện thuộc diện khuyến khích. Theo đó, dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có Báo cáo số 63/BC-SNV gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về danh sách và đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 2 đơn vị hành chính huyện là huyện Đạ Huoai và huyện Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.

Giai đoạn 2026-2030, có 01 đơn vị hành chính huyện Đạ Tẻh thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.

Sở Nội vụ đề xuất phương án dự kiến sắp xếp 3 đơn vị hành chính huyện gồm huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên thành 01 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023-2025.

Trường hợp sắp xếp 3 huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) thành 2 đơn vị hành chính huyện mới thì 2 đơn vị hành chính huyện mới sau sắp xếp đều không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Từ những lý do trên, Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định sắp xếp 3 huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) thành 01 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023-2025.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, không có đơn vị hành chính huyện thuộc diện phải sắp xếp do có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định.

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện thuộc diện khuyến khích.

Theo đó, dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đề án mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cấp các xã đủ tiêu chuẩn trở thành phường.

Cùng với đó, tập trung các nguồn lực xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, tiếp cận tiêu chí đô thị loại I vào năm 2040.

 

Lưu Bang

Nguồn: Tạp chí Thanh niên Việt

Tin tức mới

HIỆN TẠI TRANG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP, KÍNH MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM!
C.C.House đang trong quá trình nâng cấp App, C.C.House xin cảm ơn!
Đăng Nhập Tài Khoản
Đăng nhập qua tài khoản:
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Hello, world! This is a toast message.

Đăng Ký Tài Khoản C.C.House

Nhanh chóng và thuận tiện

Bằng việc đăng ký bạn đã đồng ý với Điều Khoản, Chính sách dữ liệu, cookie của C.C.House. Bạn có thể nhận thông báo của C.C.House qua SMS và hủy nhận theo ý của bạn.
Chia sẻ bất động sản qua: